EM-380 – Gooseneck Microphone

PRODUCT DESCRIPTION

• Mikrofon 500 mm me bazë të qëndrueshme.
• I pajisur me buton per lajmerime